คาเธ่ย์แปซิฟิคแถลงแผนปรับโครงสร้างเงินทุนแล้ว

คาเธ่ย์แปซิฟิคแถลงแผนปรับโครงสร้างเงินทุนแล้ว

คาเธ่ย์แปซิฟิค สายการบินหลักของฮ่องกงแถลงรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนมูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 162,080 ล้านบาท) แล้ว หลังจากรัฐบาลเสนอให้ความช่วยเหลือเกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (เกือบ 121,560 ล้านบาท)

คาเธ่ย์แปซิฟิคชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้ ยืนยันตามรายงานข่าวหนังสือพิมพ์เซาท์ไชนามอร์นิงโพสต์ในวันเดียวกันว่า รัฐบาลจะตั้งบริษัทใหม่ชื่อ เอวิเอชั่น 2020 (Aviation 2020) ซื้อหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารแต่จะได้รับเงินคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในราคา 19,500 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 79,014 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในคาเธ่ย์แปซิฟิคร้อยละ 6.08 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือวอร์เรนต์ในภายหลังสูงสุด 1,950 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 7,901 ล้านบาท) นอกจากนี้รัฐบาลยังเสนอจะให้เงินกู้ระยะสั้นหรือบริดจ์โลนจำนวน 7,800 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 31,609 ล้านบาท) ด้วย

คำชี้แจงระบุว่า บริษัทได้พิจารณาทางเลือกที่มีอยู่ และเชื่อว่าจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทุนเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะฝ่าฝันวิกฤตขณะนี้ ส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ในปัจจุบันคือสไวร์แปซิฟิกในเครือสไวร์กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในฮ่องกงและลอนดอน แอร์ไชนา สายการบินแห่งชาติจีน และกาตาร์แอร์เวย์จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือร้อยละ 42.26, 28.17 และ 9.38 ตามลำดับ แผนระยะยาวของคาเธ่ย์แปซิฟิคคือ การทบทวนรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางทางอากาศของฮ่องกง รักษาสถานะการทางเงินให้แข็งแรงและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงระบุด้วยว่า บริษัทขาดกระแสเงินสดเดือนละ 2,500-3,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 10,131-12,157 ล้านบาท) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และมีรายได้จากผู้โดยสารลดลงถึงร้อยละ 99 เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน