Daily Archives: June 21, 2020

เผยซัมซุงจะย้ายฐานผลิตจอส่วนใหญ่จากจีนไปเวียดนาม

สื่อทางการเวียดนามรายงานว่า ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของเกาหลีใต้จะย้ายฐานการผลิตจอส่วนใหญ่จากจีนมาเวียดนามภายในปีนี้

บิทคอยน์ (Bitcoin) เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ?

บิทคอยน์ (Bitcoin) เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ? บิทคอยน์เกิดจากแนวคิดที่ว่ามีคนต้องการระบบเงินใหม่ที่ไม่ถูกตรวจสอบขึ้นมา จากเดิมที่มีระบบธนาคารกลางเป็นผู้ดูแล และมีหน้าที่กำหนดมาตรฐาน รวมถึงมูลค่าของเงิน ทำให้ธุรกรรมทางการเงินทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในสายตาของธนาคารกลางนั้นเอง แต่กระบวนการเหล่านี้อาจจะไม่ค่อยถูกใจบรรดาธุรกิจใต้ดิน เพราะต้องระบุตัวตน เวลาโอนเงินก็ต้องผ่านตัวกลาง ทำให้ถูกตรวจสอบได้ง่าย